• อัตลักษณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สารสถาบันฯ ฉบับที่ 41
  • ร10
  • Bannerอซขวัญชัย
  • รับเสด็จองค์โสม
  • วิสัยทัศน์ / ค่านิยม
  • ต้อนรับผู้บริหารจาก Katholieke Universiteit Leuven Belgium
  • สมเด็จพระเทพฯ
อัตลักษณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ0 สารสถาบันฯ ฉบับที่ 411 ร102 Bannerอซขวัญชัย3 รับเสด็จองค์โสม4 วิสัยทัศน์ / ค่านิยม5 ต้อนรับผู้บริหารจาก Katholieke Universiteit Leuven Belgium6 สมเด็จพระเทพฯ 7
Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร 1, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (One Minute Update) 19/07/2018

คุณภาพอากาศภายในตัวอาคาร 1, 19/07/2018 (คลิกดูรายละเอียด)

ขอบคุณ รศ. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ, ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่เอื้อเฟื้อเครื่องตรวจวัดและข้อมูลระดับฝุ่นควัน PM2.5