สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ | www.rihes.cmu.ac.th 
VIDEO
 
 • โครงการวิจัย
 • ประชาสัมพันธ์
 • ผลงานวิจัย
ข่าวสารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 
 
 
 • Wet Cab
 • webmail.chiangmai
 • Mail rihes.org
 • http://www.rihes-cmu.org
 • เครือข่ายงานวิจัย(VPN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เครือข่ายงานวิจัย(VPN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โครงการ iPrex
 • โครงการการป้องกันการใช้สารเสพติดและการติดเชื้อเอชไอวีในชนบทของ ประเทศไทยโดยกระบวนการขับเคลื่อนชุมชน
 • ห้องสมุดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • หน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย (Data Management Unit)
 • สารสนเทศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : ทั่วไป