ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนา องค์กร ให้กับบุคลากรสถาบันฯ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 ที่ผ่า...
[24/12/2555]
Attendants of Asia RCAB Meeting เยี่ยมสถาบันฯ
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ Attendants of Asia RCAB Meeting ที่เข้ามาเยี่ยมเยือน IMPAACT CAB ของสถาบันฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 นอกจากนี...
[13/12/2555]
นักวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และEmory University, USA ร่วมหารืองานวิจัยกับนักวิจัยของสถาบันฯ
        ศ. ดร.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักวิจัยจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุข...
[12/12/2555]
นักวิจัยจาก Korea University เยี่ยมชมศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์
        นักวิจัยจาก Korea University ประเทศเกาหลี เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 3 วันที่ 11 ธันวาคม 2...
[11/12/2555]
ร่วมถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
        ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนาม และพิธีจุ...
[05/12/2555]
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์แก่นักเรียนวิทยาลัยศรีธนาฯ
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกให้ความรู้นอกสถานที่ โดยครั้งนี้เป็นการจัดนิทรรศการวันเอดส์โลก โครงการสายใยเพศศึกษาสู่ชุมชน ...
[04/12/2555]
“แก๊งค์ซ่า” ร่วมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
        ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 16 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรม วันเอดส์โลก Ge...
[01/12/2555]
สถาบันฯ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก
        ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ณ อาคารเฉลิมพระบารมี...
[29/11/2555]
ผอ.สถาบันฯ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคเอดส์ในรายการมองเมืองเหนือ
        ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโท...
[28/11/2555]
เชิญร่วมงานวันเอดส์โลก
        ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลก ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการโครงการวิจัยและผลงานวิจัยด้...
[26/11/2555]
   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
 
ข่าวประกาศ