ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ. ดร.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลา สมเด็...
[24/09/2555]
สถาบันฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต และเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2555
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิต และเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ บุคลากรของสถาบันฯ ประจำปี 2555 โดยมีผู้ครบ...
[21/09/2555]
สถาบันฯ จัดกิจกรรมซ้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในอาคาร
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมซ้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในอาคาร เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และฝึกทักษะให้สามาร...
[18/09/2555]
สกอ. ตรวจเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
       คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าเยี่ยมเยียนและรับฟังการนำเสนอโครงการจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพ...
[14/09/2555]
นักวิจัยหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เสนอผลงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควัน
        ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล พร้อมด้วย คุณธัญภรณ์ เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง ร...
[12/09/2555]
หน่วยงาน RCU จัดอบรม GCP, HSP สำหรับทีม Back office
        หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง Good Clinical Practice (GCP) และ Human Subject Pr...
[11/09/2555]
นำเสนอเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก งาน Thailand Research EXPO 2012
        หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research EXPO 2012 จัดโดย สำนักงานคณะกร...
[27/08/2555]
คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบผู้บริหารสถาบันฯ
        คุณวราลักษณ์  พัฒนเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบ ศ.ดร.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวย...
[21/08/2555]
ผอ. WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยี่ยมชมสถาบันฯ
        ดร.สำลี  เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Director, WHO, South-East Asia) เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิท...
[15/08/2555]
ฮักชุมชนสัมมนาเพื่อจุดประกายชุมชนต้านยาเสพติด
      โครงการวิจัยฮักชุมชน ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเยาวชนจังหวั...
[27/07/2555]
   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
 
ข่าวประกาศ