ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
นำเสนอเครื่องวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก งาน Thailand Research EXPO 2012
        หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงาน Thailand Research EXPO 2012 จัดโดย สำนักงานคณะกร...
[27/08/2555]
คณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบผู้บริหารสถาบันฯ
        คุณวราลักษณ์  พัฒนเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารสำนักหอสมุด เข้าพบ ศ.ดร.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวย...
[21/08/2555]
ผอ. WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยี่ยมชมสถาบันฯ
        ดร.สำลี  เปลี่ยนบางช้าง ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Regional Director, WHO, South-East Asia) เข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิท...
[15/08/2555]
ฮักชุมชนสัมมนาเพื่อจุดประกายชุมชนต้านยาเสพติด
      โครงการวิจัยฮักชุมชน ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดสัมมนาการขับเคลื่อนชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศในเยาวชนจังหวั...
[27/07/2555]
“แก๊งค์ซ่า” ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ให้ความรู้เด็กและเยาวชนเรื่องสารเสพติด
        ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในโครงกา...
[23/07/2555]
อย.สหรัฐฯประกาศรับรองยาต้านเอดส์ “ทรูวาดา” ไทยยังนิ่งรอศึกษาผลกระทบ
        ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เผยผลการวิจัย ยาทรูวาดา ที่ใช้ในกลุ่มตัวอย่างชายรักชายทั่วโลก ต้านเอดส์ได้ร้อยละ 42 ส่วนคู่รักต่างเพศที่มีผลเลื...
[20/07/2555]
RCU จัดอบรม DPRS
        หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “DAIDS Protocol Registration Policy and Manual, V...
[19/07/2555]
ร่วมแรง ร่วมใจ ฝ่าวิกฤตยาบ้าไอซ์ ด้วยพลังแผ่นดิน
         Gang SAA ในนามศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ ร่วมเผยแพร่ให้ความรู้ผลกระทบด้านสารเสพติดผ่านสื่อโปสเตอร์ในบูธของศูนย์วิชาการด้านยาเสพ...
[18/07/2555]
สำนักข่าว CNS ทำข่าวความคืบหน้างานวิจัยด้านโรคเอดส์ของสถาบันฯ
        สำนักข่าว Citizen News Service (CNS) ซึ่งนำเสนอประเด็นความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ HIV/AIDS เข้าสัมภาษณ์ ศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจ...
[18/07/2555]
RCU จัดอบรมการป้องกันการติดเชื้อในบุคลากรทีมสุขภาพ
        หน่วยงาน Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ และการป้องกันการติดเชื้อเอชไ...
[17/07/2555]
   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
 
ข่าวประกาศ