ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ร่วมถวายพระพรแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา
        ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2555 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีลงนาม และพิธีจุ...
[05/12/2555]
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคเอดส์แก่นักเรียนวิทยาลัยศรีธนาฯ
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมออกให้ความรู้นอกสถานที่ โดยครั้งนี้เป็นการจัดนิทรรศการวันเอดส์โลก โครงการสายใยเพศศึกษาสู่ชุมชน ...
[04/12/2555]
“แก๊งค์ซ่า” ร่วมจัดกิจกรรมวันเอดส์โลก วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนา
        ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 16 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรม วันเอดส์โลก Ge...
[01/12/2555]
สถาบันฯ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก
        ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก ณ อาคารเฉลิมพระบารมี...
[29/11/2555]
ผอ.สถาบันฯ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคเอดส์ในรายการมองเมืองเหนือ
        ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโท...
[28/11/2555]
เชิญร่วมงานวันเอดส์โลก
        ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลก ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการโครงการวิจัยและผลงานวิจัยด้...
[26/11/2555]
นักวิจัยของสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรงานวันวิชาการ มช.
        นพ.ณัฐพล  โฆษชุณหนันท์ นักวิจัยของศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง &l...
[23/11/2555]
สถาบันฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 8
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 วิถีวิจัย: วิถีสู่อนาคต วันที่ 22-23 พฤศจ...
[22/11/2555]
นักวิจัยของสถาบันฯ ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2556 ของ มช.
        ดร.ศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ นักวิจัยจากศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2556 ของ...
[22/11/2555]
ให้ความรู้เรื่องสารเสพติดแก่นักศึกษา มช.
        ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติด รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบำบัดรักษา ผ...
[19/11/2555]
   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
 
ข่าวประกาศ