ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
แลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมด้านโรคเอดส์
        บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยมี...
[19/10/2555]
สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิก
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Management) ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลา...
[10/10/2555]
RCU จัดอบรมสร้างความเข้าใจให้บุคลากรสถาบันฯ
        หน่วยงาน RCU จัดการอบรม “Essential Documents Recordkeeping Requirements” และ “Source Documentation Requirements” พร้อมด้วย “S...
[28/09/2555]
อบรม SOP-RIHES-Wide ประจำปี 2555
        หน่วย Regulatory Compliance Unit (RCU) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรม “SOP-RIHES-Wide” ประจำปี 2555 เพื่อเป็นการทบทว...
[27/09/2555]
หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด ร่วมประชุมปิดโครงการศึกษาสุขภาพและความเป็นอยู่ผู้พ้นโทษจากเรือนจำ
        ผศ. ดร. นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมการประชุมปิด “โครงการนำร่อง : การศึกษาสุขภาพ...
[24/09/2555]
นำเสนอผลการศึกษาพฤติกรรมการฉีดยาบ้าเพื่อวางแผนป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี
        สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย เชิญ ผศ. ดร. นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้...
[24/09/2555]
ร่วมรำลึกถึงพระบิดาแห่งวงการแพทย์ไทย
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศ. ดร.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมวางพวงมาลา สมเด็...
[24/09/2555]
สถาบันฯ จัดงานแสดงมุทิตาจิต และเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ปี 2555
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานแสดงมุทิตาจิต และเลี้ยงอำลาเนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ บุคลากรของสถาบันฯ ประจำปี 2555 โดยมีผู้ครบ...
[21/09/2555]
สถาบันฯ จัดกิจกรรมซ้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในอาคาร
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมซ้อมการป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในอาคาร เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ และฝึกทักษะให้สามาร...
[18/09/2555]
สกอ. ตรวจเยี่ยมโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
       คณะกรรมการจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เข้าเยี่ยมเยียนและรับฟังการนำเสนอโครงการจากศูนย์วิจัยโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการพ...
[14/09/2555]
   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
 
ข่าวประกาศ