ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
 
ผอ.สถาบันฯ ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์โรคเอดส์ในรายการมองเมืองเหนือ
        ศ. นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาเชียงใหม่ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโท...
[28/11/2555]
เชิญร่วมงานวันเอดส์โลก
        ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานวันเอดส์โลก ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น นิทรรศการโครงการวิจัยและผลงานวิจัยด้...
[26/11/2555]
นักวิจัยของสถาบันฯ ร่วมเป็นวิทยากรงานวันวิชาการ มช.
        นพ.ณัฐพล  โฆษชุณหนันท์ นักวิจัยของศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาเรื่อง &l...
[23/11/2555]
สถาบันฯ ร่วมจัดบูธนิทรรศการวันวิชาการ มช. ครั้งที่ 8
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 วิถีวิจัย: วิถีสู่อนาคต วันที่ 22-23 พฤศจ...
[22/11/2555]
นักวิจัยของสถาบันฯ ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2556 ของ มช.
        ดร.ศุภชัย  ศักดิ์ขจรภพ นักวิจัยจากศูนย์ชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ พ.ศ. 2556 ของ...
[22/11/2555]
ให้ความรู้เรื่องสารเสพติดแก่นักศึกษา มช.
        ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติด รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบำบัดรักษา ผ...
[19/11/2555]
หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ
        หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์, BIOTEC NSTDA, TRUE ปลูกปัญญา...
[13/11/2555]
ศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด นำเสนอผลงานวิจัย
        ผศ. นพ.อภินันท์  อร่ามรัตน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำคณะนักวิจัยเสนอผลงาน ที่ได้รับทุนจากศูนย์วิชาการสารเสพติดภาค...
[09/11/2555]
แลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมด้านโรคเอดส์
        บุคลากรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้จากการประชุมด้านโรคเอดส์ ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ โดยมี...
[19/10/2555]
สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิก
        สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิก (Clinical Research Management) ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลา...
[10/10/2555]
   
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
ข่าวกิจกรรม
 
ข่าวประกาศ