ข่าวประชาสัมพันธ์ พิมพ์ข่าวทั้งหมด

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรัสเรื่องงานวิจัยของสถาบันฯ ที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ

 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตรัสเรื่องงานวิจัยของสถาบันฯ ที่ยั่งยืนและประสบความสำเร็จ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 4 เรื่องการขับเคลื่อนงานโภชนาการเพื่อคุณภาพชีวิต ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานครและทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง 30 ปีในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นทุรกันดารในโอกาสนี้พระองค์ได้กล่าวถึงเรื่องโครงการวิจัยป้องกันโรคขาดสารอาหารในเด็กภายในหมู่บ้านที่ห่างไกล และมีปัญหาขาดสารอาหารอย่างรุนแรง ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการทำการวิจัยและประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้

ภาพจากข่าวพระราชสำนักช่อง 9

................................................
ข่าวโดยงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 

06/10/2553, 18:11 น.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ