ข่าวประชาสัมพันธ์ พิมพ์ข่าวทั้งหมด

สถาบันฯ จัดงานเลี้ยงน้ำชาแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 
สถาบันฯ จัดงานเลี้ยงน้ำชาแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

          สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดพิธีเลี้ยงน้ำชาเพื่อแสดงความยินดี แก่ ดร. คริส  ไบเรอร์ ซึ่งท่านได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ดร.คริส ได้ทำงานร่วมกับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นระยะเวลา กว่า 20 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านได้ทำงานทุ่มเท ทั้งแรงกาย แรงใจ ทำงานทั้งในด้านสาธารณสุข และสิทธิมนุษยชน และนอกจากนี้ยังได้ให้ทุนนักศึกษาแพทย์เพื่อไปศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนนักศึกษามาศึกษาที่ประเทศไทย ในฐานะผู้อำนวยการ Johns Hopkins-Chiang Mai University joint Fogarty International Clinical Scholars Program for Thailand โดยงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554


............................................................
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

18/01/2555, 16:29 น.
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ