• สารสถาบันฯ ฉบับที่ 42
  • อัตลักษณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • สารสถาบันฯ ฉบับที่ 41
  • ร10
  • Bannerอซขวัญชัย
  • รับเสด็จองค์โสม
  • วิสัยทัศน์ / ค่านิยม
  • ต้อนรับผู้บริหารจาก Katholieke Universiteit Leuven Belgium
  • สมเด็จพระเทพฯ
สารสถาบันฯ ฉบับที่ 420 อัตลักษณ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ1 สารสถาบันฯ ฉบับที่ 412 ร103 Bannerอซขวัญชัย4 รับเสด็จองค์โสม5 วิสัยทัศน์ / ค่านิยม6 ต้อนรับผู้บริหารจาก Katholieke Universiteit Leuven Belgium7 สมเด็จพระเทพฯ 8
Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

คุณภาพอากาศภายนอกอาคาร 1, สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (One Minute Update) 18/11/2018

ขอบคุณ รศ. พิศิษฐ์ สิงห์ใจ, ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มช. ที่เอื้อเฟื้อเครื่องตรวจวัดและข้อมูลระดับฝุ่นควัน PM2.5