ศูนย์วิจัย

ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด

รายละเอียดบุคลากร

 พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต

ชื่อ: พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต

หัวหน้า ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด
ตำแหน่ง: นักวิจัย
โทรศัพท์: 053 936148
Email: nuntisa@gmail.com

  • ประวัติการศึกษา
  • ประวัติการทำงาน
  • รางวัลที่เคยได้รับ
  • งานวิจัย
  • ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี การศึกษา
ลำดับ ปี การทำงาน
ลำดับ ปี รางวัล
งานวิจัยที่สนใจ


ลำดับ ชื่อ

โครงการวิจัย
ลำดับ ปี โครงการวิจัย
ลำดับ ผลงานวิจัย

ผลงานวิจัย
ลำดับ ปี ผลงานวิจัย