การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มลพิษหมอกควัน และผลกระทบสุขภาพ ในพื้นที่มีจุดความร้อนสูงในจังหวัดเชียงใหม่ (สำหรับศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติประเทศไทย)


Sorry, this entry is only available in ไทย.

Post 8757 Views