ภาระงานรับผิดชอบ

  • ผลิตน้ำบริสุทธิ์ ได้แก่ น้ำกลั่น, RO, Type I และ Type II
  • ผลิตน้ำแข็ง
  • ล้างเครื่องแก้ว และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
  • นึ่งอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (Auto Clave) และ นึ่งกำจัดขยะติดเชื้อ
  • ซักผ้า–อบผ้า ของอาสาสมัครโครงการวิจัยต่างๆ
  • ดูแลเครื่องชั่ง 2, 4 และ 5 ตำแหน่ง

Screen Shot 2557-12-17 at 1.44.36 PM Screen Shot 2557-12-17 at 1.47.17 PM


Screen Shot 2557-12-17 at 1.47.21 PM Screen Shot 2557-12-17 at 1.45.36 PM


Screen Shot 2557-12-17 at 1.45.47 PM Screen Shot 2557-12-17 at 1.44.26 PM