หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
 
การสัมมนา โครงการเตรียมน้องก่อนเข้าเมือง วันที่ 30 มิถุนายน 2554 - 2 กรกฏาคม 2554 ณ ห้องประชุมศูนย์องค์รวม โรงพยาบาลสะเมิง
   
  // คลิก ..ไปยังหน้ากิจกรรมของษศูนย์
 
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298