หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 

 
กิตติพงศ์ รุ่งเรืองธนะกิจ
โทรศัพท์ : 0-5394-6148 ต่อ 243
E-mail : kittipong@chiangmai.ac.th
 


อุวรรณา รัตนศรี
โทรศัพท์ : 0-5394-6148 ต่อ 118
E-mail : uwanna@rihes.org
 
 
อริยา สิงหประเสริฐ
โทรศัพท์ : 0-5394-6148 ต่อ 301
E-mail : ariya@rihes.org
 


ณิชาภา ตุ้ยคำภีร์
โทรศัพท์ : 0-5394-6148 ต่อ 374
E-mail : am.nichapa@gmail.com
 


                            ติดต่อผู้ร่วมงานท่านอื่น
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298