หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
   
  ศ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.
ศาสตราจารย์สาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
หัวหน้าโครงการวิจัยเอดส์ในผู้ใหญ่ของ NIH สหรัฐฯ (ACTG) รวมเงินทุน 140 ล้านบาท (2006-2013)
ผู้นิพนธ์ชื่อแรกลงใน The Lancet (298 citations) impact factor = 28.409
ผู้นิพนธ์ชื่อแรกลงใน The New England Journal of Medicine (111 citations) impact factor = 50.017
ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed
  รายละเอียดเพิ่มเติม
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298