หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์

 

 

 

 

รศ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย

ปริญญาโท จาก University of California, Berkeley, USA สาขา Public Health (Epidemiology)

หัวหน้าศูนย์เอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ มช.

ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus

ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298