หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
   
  ศ.นพ.ดร.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
PhD Epidemiology จาก Johns Hopkins University
หัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์ของ NIH สหรัฐฯ ร่วมกับ Johns Hopkins University เงินทุนวิจัยรวม 350 ล้านบาท (2006-2013)
หัวหน้าโครงการวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน การติดเชื้อเอดส์ในกลุ่ม "ชายรักชาย" จาก The Bill and Melinda Gates Foundation เงินทุนวิจัยรวม 50 ล้านบาท (2008-2010)
ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed
  รายละเอียดเพิ่มเติม
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298