หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
   
  ศ.วิรัต ศิริสันธนะ
ศาสตราจารย์ 11 สาขากุมารเวชศาสตร์
หัวหน้าโครงการวิจัยเอดส์ในเด็กของ NIH สหรัฐฯ (IMPAACT CRS) รวมเงินทุน 70 ล้านบาท (2006- 2013)
ผู้เริ่มทำ website www.pedaids.info
ผู้ร่วมทำ website www.aids-images.ch
ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed
  รายละเอียดเพิ่มเติม
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298