หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
   
  พญ. วรรณวรางค์ วงศ์เจริญ
แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
อาจารย์หน่วยโรคหัวใจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คนล่าสุด แต่มีผล ตีพิมพ์แล้ว 41 ฉบับ (ชื่อแรก 15 ฉบับ)
H-index = 11
ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed
  รายละเอียดเพิ่มเติม
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298