หน้าหลัก โครงสร้างการบริหารและบุคลากร ดาวน์โหลดระเบียบ/แบบฟอร์ม เฉพาะนักวิจัยของศูนย์
 
   
  ศ. วัชระ กสิณฤกษ์
ศาสตราจารย์สาขาเทคนิคการแพทย์
ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ คณะเทคนิค การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ิ
ผู้ได้รับรางวัลรางวัลมหิดล-บีบราวน์
ผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ชุดน้ำยาตรวจนับ เม็ดเลือดขาว CD4 ลิมโฟไซต์ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.)
นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้รับคัดเลือกเป็นเมธีส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation Ambassador 2009) จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
รางวัลบุคคลดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2552 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
ผลงานตีพิมพ์ใน Scopus
ผลงานตีพิมพ์ใน Pubmed
  รายละเอียดเพิ่มเติม
สร้างเมื่อวันที่ 09/09/2009    
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับลิขสิทธิ์กรุณาติดต่อ webmaster E-mail : ariya@rihes.org     
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตู้ ปณ.80 ปท.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50202    
โทรศัพท์ : 0 5394 5055 -8, 0 5394 2508 ต่อ 340 โทรสาร 0 5322 1849, 0 5389 2298