รับสมัครนักศึกษา (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เล่าขานงานวิจัยตอน “วัณโรคโรคร้ายสมัยโบราณ ทำไมยังมีอยู่ ?” – YouTube

 


 

เล่าขานงานวิจัย “ผลกระทบ PM2.5 ต่อร่างกาย”


 

รายการเล่าขานงานวิจัย EP.5 “มารดาลิขิตชีวิตบุตร”  ความก้าวหน้าของโครงการการศึกษาปัจจัยเสี่ยงช่วงตั้งครรภ์กับช่วงขวบปีแรกกับการเกิเมตาบอลิกซินโดรมและโรคหลอดเลือดในการศึกษาติดตาม 30 ปี ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ


 


สื่อสารคดี เนื่องในวันวัณโรคโลก ชุด รู้ไว้ไม่ติด ตอน โควิด 19 กับ วัณโรค เหมือนหรือต่างกันอย่างไร


 

รายการเล่าขานงานวิจัย ชุด การรับทุนโครงการ NIH ตอน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.กับงานวิจัย NIH


 

รายการเล่าขานงานวิจัย ชุด การรับทุนโครงการ NIH ตอน NIH และ THAI CTU


 

รายการเล่าขานงานวิจัย ชุด การรับทุนโครงการ NIH ตอน ผลการพิจารณาทุน NIH


 

 

รายการเล่าขานงานวิจัย EP.4 คลายข้อสงสัย 5 ข้อคำถามเกี่ยวกับ COVID-19


 

รายการเล่าขานงานวิจัย EP.3 วันเอดส์โลก


 

รายการเล่าขานงานวิจัย EP 2 ตอน กาดพืชผักดีมช. (เสียงจากเกษตรกร)


 

Fact sheet

 

infoทำไมไม่เรียนหนังสือ

ทำไมไม่เรียนหนังสือ

เครือข่าย14July

เครือข่าย


แผ่นพับ “ภาษาที่เยาวชนนอกสถานศึกษาใช้สื่อสาร”