กิจกรรมวิชาการ.

Artboard 9

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ศูนย์วิจัยทางคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้าศึกษาดูงานด้านบริหารงานจัดการทางคลินิก ห้องยา ห้องปฏิบัติการและโครงการวิจัยที่ได้รับทุนต่างประเทศของสถาบันจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมถึงขอคำชี้แนะเพื่อนำไปปรับปรุง SOP ของศูนย์วิจัยฯ Artboard 1 Artboard 2 Artboard 3 Artboard 4 Artboard 5 Artboard 6 Artboard 7

Artboard 8

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 560 Views