กิจกรรมวิชาการ.

Artboard 2

วันที่ 5 กันยายน 2561 หน่วยวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ร่วมกับหน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการสถาบันวิจัยวิทยาศาตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดการอบรมเรื่อง “ศิลปะการสื่อสารงานวิจัยกับชุมชน” ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพอาคาร 1

เพื่อเป็นการพูนความรู้ ความสามารถ เพื่อให้นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานร่วมกับชุมชนนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับชุมชน

และเพื่อส่งเสริมศักยภาพการทำงานของทีมวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการวิจัยกับชุมชน

Artboard 1 Artboard 2 Artboard 3 Artboard 4 Artboard 5 Artboard 7 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 387 Views