กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ มช. ในโอกาสครบรอบ 59 ปีแห่งการก่อตั้งคณะฯOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1058 Views