กิจกรรมวิชาการ.

S__101466124

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 นางกฤษฎี รัตนธรรมเมธี นักเทคนิคการแพทย์ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ เป็นตัวแทน ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลฯและหน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เข้ารับรางวัลชมเชย การประกวด MT Best Practice Awards 2018 จาก รศ.ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ในประเภทผลงาน โปรแกรมสารสนเทศต้นฉบับ เรื่อง ระบบการจองการใช้งานเครื่องมือในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Equipment Booking System; LEBS)  ในงานประชุมมหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (Thailand LA Forum 2018) ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

S__101466123 S__101466125 S__101466126

 

………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 245 Views