กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 3 ธันวาคม 2561  ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Ms. Liu Zhengwei, Vice Chairman of WYUAS Committee และคณะรวม 6 ท่านจาก West Yunnan University of  Applied Science จากสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยได้พูดคุยหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันฯ ณ สถาบัวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_8851 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 287 Views