กิจกรรมทั่วไป.

S__12369945

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 คุณนิลบล ตุ้ยคำภีร์และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณเสาธง ด้านหน้ามหสวิทยาลัยเชียงใหม่

S__12369943 S__12369944 S__12369941 55227 55242

………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1069 Views