กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561  โครงการ คุณผ่องพรรณเสาร์เขียว ผูั้ประสานงานโครงการ HPTN 083 ได้ให้การต้อนรับตัวแทนจาก HPTN Laboratory Center ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้แก่ Mr.Paul Richardson  ตำแหน่ง  HPTN Laboratory Center Senior QA/QC Coordinator และ

Ms.Estelle Piwowar-Manning   ตำแหน่ง  HPTN Laboratory Center Deputy Director

โดยทั้ง 2 ท่านได้มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานประจำปี ของหน่วยงานห้องปฏิบัติการและคลินิกที่ดำเนินโครงการ HPTN 083

ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และได้ตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการ CL และห้องปฎิบัติการSPU ของพิมานคลินิก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 298410 205601 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 188 Views