กิจกรรมวิชาการ.

48059689_712229665829524_4858698692951015424_n

ศูนย์วิจัยด้านโรคเอดส์ และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร นอกจากจะมีการจัดบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แล้ว ยังมีการร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งในกิจกรรมในครั้งนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้ร่วมกับงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรค สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก (1 ธันวาคมของทุกปี)  ถือได้ว่ากิจกรรมเนื่องในวันเอดส์โลกครั้งนี้ มีขึ้นเพื่อให้เข้าถึงนักเรียน นักศึกษา ได้รับรู้และเข้าใจ รวมถึงการป้องกันตนเอง เพื่อจะเป็นหนทางในการลดการติดเชื้อเอชไอวีให้ลดลงได้ในอนาคต

º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (26) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (27) 48360153_712229829162841_7038461253563449344_n 48368774_712229639162860_7230870037463040000_n º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (2) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (4) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (5) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (8) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (11) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (12) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (14) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (19) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (22) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (23) º-¦¦-¦a-¦-8G+í 12+ñ 2561 (25)

………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 200 Views