กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ. ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เนื่องในโอกาสแห่งการสถาปนาสถาบันภาษา “ก้าวใหม่” ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1036 Views