กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ มช. ครบรอบ 43 ปี

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 908 Views