กิจกรรมทั่วไป.

IMG_8917

เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2561 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2561 ให้กับบุคลากรสถาบันฯ  ณ สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยการสัมมนาดังกล่าว

ภาคเช้า เป็นการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 การบรรยายให้ความรู้ ในเรื่อง “แฮปปี้…มันนี่ บ่มีหนี้” การจัดการรายรับรายจ่ายและหนี้สิน การออมเงินของตนเองให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดย ผศ. ดร. ไพรัช  กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรฐศาสตร์ และการวางแผนการเงินและบริหารหนี้ถูกต้อง โดย อ. ปฐม  ปฐมธนพงศ์  รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการศึกษาสวัสดิการ และประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาคบ่าย มีการจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร ได้แก่ กิจกรรม Walk Rally และกีฬามหาสนุก ต่อด้วยการแลกของขงวัญ และจับของรางวัลจากสถาบันฯ ในช่วงค่ำ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

IMG_8922 IMG_8944IMG_8925 IMG_8917 IMG_8932 IMG_8940 IMG_8948 IMG_8957 IMG_8966 IMG_9001 IMG_9003 IMG_9015 IMG_9001 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_9077 IMG_9160 IMG_9171 IMG_9184 IMG_9090 IMG_9462 IMG_9467 IMG_9472 IMG_9473 IMG_9475 IMG_9478 IMG_9481 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

……………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1005 Views