กิจกรรมทั่วไป.

กีฬาบุคลากร 22DEC18_190103_0153

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาสถาบันฯ ที่คว้าเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยนักกีฬาได้รับเหรียญรางวัลดังนี้

1.คุณธวัชชัย คำรินทร์                       1 เหรียญทอง (1,500 ม.กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป)

1 เหรียญเงิน (3,000 ม.กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป)

2.พญ.ลินดา เอื้อไพบูลย์                  3 เหรียญทอง (1,500 ม./ 3,000 ม. และ เดิน 1,500 ม. กลุ่มอายุ 40-49 ปี)

3 เหรียญเงิน (800,4*100 ม. กลุ่มอายุ 40-49 ปี และ 4*400 ม.รวมรุ่น)

  1. พญ.นันทิสา โชติรสนิรมิต 1 เหรียญทอง (400 ม.กลุ่มอายุ 40-49 ปี)

2 เหรียญเงิน (4*100 ม. กลุ่มอายุ 40-49 ปี และ 4*400 ม.รวมรุ่น)

  1. คุณบุญเหลือ พรึงลำภู 1 เหรียญเงิน (4*400 ม.รวมรุ่น )

2 เหรียญทองแดง (200 ม.,400 ม.กลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป)

5.คุณปิยะธิดา สร้อยสุวรรณ             1 เหรียญเงิน (4*100 ม.กลุ่มอายุ 40-49 ปี)

1 เหรียญทองแดง (800 ม.กลุ่มอายุ 40-49 ปี)

  1. คุณจินตนา คำร้อง 1 เหรียญเงิน (1,500 ม.กลุ่มอายุ 40-49 ปี)

1 เหรียญทองแดง (เดิน 1,500 ม.กลุ่มอายุ 40-49 ปี)

  1. คุณรัตติกา ธรรมลังกา 1 เหรียญเงิน (4*400 ม.รวมรุ่น )
  2. คุณนิตยา ชื่นชอบ 1 เหรียญเงิน (4*100 ม.กลุ่มอายุ 40-49 ปี )
  3. คุณธัญภรณ์ ยัญศรี                 1 เหรียญทองแดง (400 ม.กลุ่มไม่เกิน 29 ปี)
68864 68897 กีฬาบุคลากร 22DEC18_190103_0087 กีฬาบุคลากร 22DEC18_190103_0089 กีฬาบุคลากร 22DEC18_190103_0090 กีฬาบุคลากร 22DEC18_190103_0098 กีฬาบุคลากร 22DEC18_190103_0102 กีฬาบุคลากร 22DEC18_190103_0103

 

………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1223 Views