กิจกรรมวิชาการ.

S__9658222

 

“งานประชุมของสมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทย One-day in Vascular Disease”

จะจัดขึ้น ในวันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ปิดรับสมัครแพทย์แบะพยาบาลที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วม

ฟรี จำนวน 10 ท่าน(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ปกติลงทะเบียนแพทย์ 1,500 บาท พยาบาล 1,000 บาท)

ติดต่อสอบถามและลงทะเบียน มาที่คุณกัญญาณัฐ อุ้มมี โทร 053-936148 ต่อ 482 หรือ 080-1350686

โดยให้ท่านแจ้งชื่อ-นามสกุล  สังกัด และเบอร์โทรศัพท์  ภายในวันที่ 11 ม.ค. 62 นี้เท่านั้น

S__9658446

Post 249 Views