กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คุณวารุณี  ต่อศรีเจริญ ผู้ช่วยฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ พบ ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องปัญหาหมอกควันที่ส่งผลกระทบในภาคเหนือ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 141 Views