กิจกรรมทั่วไป.

S__16785477

บุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย คุณนิลบล  ตุ้ยคำภีร์ เลขานุการสถาบันฯ ร่วมจัดแต่ต้นเงินร่วมแห่ปอยหลวงเพื่อเฉลิมฉลองโรงพยาบาลสงฆ์ แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อร่วมทำบุญสมทบทุนค่ารักษาพยาบาลและจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

fznor fznor fznor fznor hdrpl

 

………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1786 Views