กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

คุณนิลบล  ตุ้ยคำภีร์ เลขานุการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมแสดงความยินดี กับ รศ. ดร. ณัฐา  โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

 

 

……………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 938 Views