กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่  25 มีนาคม 2562 รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคณะนิติศาสตร์ มช. ในโอกาสครบรอบ 13 ปีแห่งการก่อตั้งคณะฯ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Post 752 Views