กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

วันที่ 25 เมษายน 2562 ศ.นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์อายุครบ 2 ปี   โดยมี.เกียรติคุณ นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ให้การต้อนรับ OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 791 Views