กิจกรรมวิชาการ.

152562 BE #1_190501_0035

วันที่ 29 เมษายน 2562 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจัดอบรมเรื่อง “การทำคลีนรูม” โดย ศ.นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และเรื่อง “การติดตั้ง การใช้งานเครื่องวัดคุณภาพอากาศ” โดย รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ย เป็นวิทยากรให้ความรู้กับตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร แจ่มหลวง แม่แดด  เปียงหลวง แม่ตื่น และทต.แสนไห จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบเครื่องตรวจวัดคุณภาพให้ไปติดตั้งประจำตำบล

152562 BE #1_190501_0008 152562 BE #1_190501_0012 152562 BE #1_190501_0009 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 152562 BE #1_190501_0017 152562 BE #1_190501_0019 152562 BE #1_190501_0028 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

……………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Post 166 Views