กิจกรรมวิชาการ.

21349

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะผู้เข้าอบรมจากทาง สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ อยู่ระหว่างการอบรมหลักสูตร Management of Antiretroviral Treatment and Long term adherence to ART จำนวน 27 ท่าน ได้เข้ามาศึกษาดูงานเรื่อง Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) ที่พิมานคลินิก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี อ.พญ.ขวัญหทัย แก้วปู่วัด เป็นวิทยากรผู้บรรยาย

S__22757520 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 21351 21356 21357 21350 21347

……………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

Post 215 Views