กิจกรรมวิชาการ.

SOR_2794

เมื่อวันที่ 1-2 พค. 2562 คุณกนิษฐา  ไทยกล้า นักสถิติเชี่ยวชาญสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ บรรยายให้ความรู้ใน  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย” Routine to Research : R2R  ณ โรงพยาบาลธัญญรักษ์จังหวัดเชียงใหม่

SOR_2912 SOR_2819

 

 

……………………………………………………….

ข่าวโดย  หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 249 Views