กิจกรรมวิชาการ.

Screen Shot 2562-05-23 at 08.38.57

ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าสถานการณ์หมอกควันในขณะนี้ได้เป็นปกติแล้วโดยคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน เพื่อเป็นการแนะนำสำหรับคลีนรูมสามารถหยุดทำได้ แต่ก็ต้องพิจารณาการหยุดทำคลีนรูมดังนี้

  1. เมื่อดัชนีคุณภาพอากาศเป็นสีเหลืองหรือเขียว หรือค่า PM2.5 ไม่เกิน 35 มคก./ลบ.ม. ติดต่อกันหลายๆ วัน แสดงว่าน่าจะหยุดการเผาในพื้นที่แล้ว สามารถหยุดใช้คลีนรูมได้
  2. เก็บเครื่องฟอกอากาศไว้ในกล่องและเก็บรักษาไว้ในห้องเก็บของ แต่ควรให้อยู่ในบริเวณที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ทันทีหากมีความจำเป็น
  3. สามารถเอาแผ่นกรองอากาศที่ติดไว้ที่เครื่องปรับอากาศ และพัดลมชนิดต่างๆ ออกได้ และใช้งานตามปกติ
  4. ปรับมาตรการการปิดประตูหน้าต่างได้ตามความเหมาะสม
  5. ตรวจสอบดัชนีคุณภาพอากาศหรือระดับ PM2.5 เป็นระยะๆ หากจำเป็นก็สามารถเปิดใช้คลีนรูมได้ทันที
  6. ก่อนถึงฤดูหมอกควันปีต่อไป ควรนำอุปกรณ์ทั้งหมดมาตรวจสอบ และจัดหาแผ่นกรองอากาศไว้แต่เนิ่นๆ เพื่อให้สามารถเปิดใช้คลีนรูมได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์

นอกจากนี้ ศ. นพ. ขวัญชัย ยังกล่าวว่า เพื่อการป้องกันในเรื่องของฝุ่นหมอกควันควรจะทำการหยุดเผา หันมาปลูกต้นไม้กันให้มาก เพื่อเราะจะได้มีอากาศที่ดีในการหายใจ และทำการตรวจสอบคุณภาพอากาศอยู่เสมอโดยเข้าไปดูคุณภาพอากาศในพื้นที่ของท่านได้ที่ https://www.cmaqhi.org/

 

…………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 207 Views