กิจกรรมทั่วไป.

2162562 BE_190621_0017

20 มิถุนายน 2562 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจักพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2562 ณ ลานหน้าอาคาร 1  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ซึ่งมี รศ.นพ.เกรียงไกร ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีและมีบุคลากรเข้าร่วมร่วมพิธีหล่อเทียน

โดยในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 สถาบันฯ จะนำเทียนดังกล่าวเข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนกับทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนนำไปถวายวัดในวันเข้าพรรษาต่อไป

2162562 BE_190621_0022 2162562 BE_190621_0024 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 702 Views