กิจกรรมวิชาการ.

64933992_2213826822070930_5250847993262768128_o

อาจารย์ กนิษฐา ไทยกล้า นักสถิติเชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญ จาก โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ เป็นวิทยากร ฝึกอบรมวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research : R2R)” ประจำปี 2562 หัวข้อการวิเคราะห์ข้อมูล โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสหวิชาชีพ ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จำนวน 35 คน ระหว่างวันที่ 24 – 25 มถุนายน 2462 ณ ห้องเชียงแสน 1 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่65274070_2213826755404270_6285651476253507584_o 65277925_2215339995252946_2604621472857063424_o 65391115_2213827392070873_4978278279053049856_o 65391231_2213827182070894_1358722327247847424_o 65643205_2213826695404276_2882324282870857728_o 64874164_2213827785404167_7279081341713383424_o 64999845_2213827228737556_3661533484687556608_o 65113137_2213826568737622_1796901479265599488_n

Post 220 Views