กิจกรรมทั่วไป.

2862562 BE_190628_0002

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562

เนื่องในวันเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึง  ทางสถาบันฯโดย ดร.จิรประภา วิภาษา หัวศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ  คุณนิลบล ตุ้ยคำภีร์  เลขานุการฯและบุคลากรสถาบันฯ

ได้นำเทีบนพรรษาของสถาบันฯ เข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษา  เวลา 09.00 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Post 1015 Views