กิจกรรมวิชาการ.

62995

Dirceu B. Greco, MD PhD. Professor of Infectious Diseases and Bioethics จาก Federal University of Minas Gerais (UFMG) School of Medicine ประเทศบราซิล เข้าพบ รศ. นพ. เกรียงไกร  ศรีธนวิบุญชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อหารือในเรื่องการดำเนินงานวิจัย ของความร่วมมือในอนาคตระหว่างสถาบันฯ และFederal University

62996

…………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิขาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 267 Views