กิจกรรมทั่วไป.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

วันที่ 11 กรกฏาคม 2562 ศ. นพ.ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันฯ นำเทียนพรรษาที่ชาวสถาบันฯ ร่วมกันหล่อขึ้น ถวาย ณ วัดอุโบสถ  อ.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา

1172562 BE_190711_0001 1172562 BE_190711_0002 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

S__29163523  OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

…………………………………………………..

ข่าวโดย  หน่วยประชาสัมพันธ์และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 246 Views