กิจกรรมวิชาการ.

1562900729996

วันที่ 9-10 กรกฏาคม 2562 โครงการ MTN 035 (DESIRE) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ร่วมกับ Protocol Team ประเทศสหรัฐอเมริกา จัดอบรม MTN 035 Protocol On-site training เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานโครงการวิจัย MTN 035 ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โครงการวิจัย และได้เยี่ยมชมพิมานคลินิก

messageImage_1562222619289 messageImage_1562222641462 รูปวิทยากร 972562 BE_190709_0004 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Post 4000 Views