กิจกรรมวิชาการ.

ตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง 12 July 2019_190719_0068

ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมบริการชุมชนของศูนย์ฯ ให้กับกลุ่มผู้สูงวัยเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้สูงวัย ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานได้จัดกิจกรรมบริการตรวจหลอดเลือดครบวงจร โดยใช้เครื่องตรวจสมรรถภาพหลอดเลือด ซึ่งในการตรวจครั้งนี้สามารถบอกได้ว่ามีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือด มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจหรือไม่ พร้อมกันนี้ยังมีบริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานดูค่าดัชนีมวลกาย และโปรแกรมพยากรณ์โรคหัวใจและหลอดเลือด และมีการสำรวจภาวะโภชนาการด้วยการสัมภาษณ์ และทดลองรับประทานอาหารตัวอย่าง รวมทั้งได้รับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยเห็นความสำคัญของสุขภาพมากยิ่งขึ้น

ตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง 12 July 2019_190719_0006 ตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง 12 July 2019_190719_0040 ตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง 12 July 2019_190719_0054 ตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง 12 July 2019_190719_0067 ตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง 12 July 2019_190719_0068ตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง 12 July 2019_190719_0020 ตรวจสุขภาพเทศบาลตำบลแม่โป่ง 12 July 2019_190719_0077

…………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิขาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 243 Views