กิจกรรมทั่วไป.

Prof.Keith Harding_190808_0053

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 โดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชุมกับ Professor Keith Harding จาก Cardiff University ประเทศอังกฤษ และ  และ Dr.Annie Joseph จาก Skin Research Institute of singapore ผู้เชี่ยวชาญด้านแผลและนวัตกรรมการดูแลแผล เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมืองานวิจัยในอนาคต โดยมีการบรรยายข้อมูลการดำเนินงานโครงการวิจัยโดยนักวิจัย และพาเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัย

Prof.Keith Harding_190808_0016 Prof.Keith Harding_190808_0032 Prof.Keith Harding_190808_0008 Prof.Keith Harding_190808_0057 Prof.Keith Harding_190808_0055

…………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิขาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 320 Views