กิจกรรมทั่วไป.

S__32702488

วันที่ 9  สิงหาคม 2562  เจ้าหน้าที่สถาบันฯ เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป ที่เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2562โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม พ.ศ. 2562

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  S__32702488 S__32702491 S__32702492 S__32702488 S__32702487

……………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 316 Views