กิจกรรมวิชาการ.

IMG_20190819_095932

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกบูธนิทรรศการให้ความรู้เรื่องฝุ่นหมอกควันและวิธีการป้องกันตนเองเมื่อฤดูหมอกควันจะมาถึง เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยนิทรรศการสถาบันฯ รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าชมบูธเป็นจำนวนมาก ณ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


IMG_20190819_1007451566190388617IMG_20190819_125628IMG_20190819_095932 IMG_20190819_103058

…………………………………………………………..

ข่าวโดย   หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 338 Views